1 gezin, 1 plan

vzw Kinderland is een actieve partner in de samenwerkingsverbanden 1 Gezin 1 Plan.
Deze samenwerkingsverbanden, met partners uit verschillende sectoren zoals jeugdhulp en eerstelijnspsychologen, willen zo snel mogelijk een antwoord bieden op elke jeugdhulpvraag binnen uw regio. Binnen de 30 dagen garanderen we een eerste contact.

Daarnaast willen we gezinnen ondersteunen door een gezinscoach of een eerstelijnspsycholoog. Indien het aanbevolen is bij het gewone hulpverleningsaanbod aan te kloppen, kunnen wij bekijken hoe de wachttijd te overbruggen.

Samen met het gezinnen pakken we de bezorgdheden op verschillende levensdomeinen aan. De regie hiervan ligt steeds in handen van het gezin. We richten ons hierbij op de krachten en het netwerk van het gezin. Zijn er reeds andere hulpverleners betrokken en kan het gezin beroep doen op steun van vrienden of familie, dan willen wij samen met het gezin er voor zorgen dat iedereen in de zelfde richting kijkt. Soms zien wij dat er reeds verschillende hulpverleningsprogramma’s zijn met verschillende doelstellingen. Deze willen wij samenbrengen tot 1 gemeenschappelijk gedragen plan waarmee we samen aan de slag kunnen gaan.

In de provincie Antwerpen is vzw Kinderland een actieve partner in de eerstelijnszone Pallieterland, Zora en Bonstato van het samenwerkings-verband Trawant.

In de provincie Vlaams-Brabant dragen wij bij tot het intersectorale team van Halle-Vilvoorde.