missie

Wij ondersteunen en begeleiden gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar, die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen. Het CKG engageert zich om open te staan voor alle mogelijke gezinssituaties, met ruimte voor diversiteit en de eigenheid van het gezin. Hierbij vinden wij het belangrijk om verbindend en respectvol met elkaar om te gaan. In respect voor de eigenheid van ieder gezinslid gaan we samen op pad om krachten te ontdekken en lasten te verlichten. We bieden zorg op maat, in dialoog met het gezin zoeken we oplossingen die aansluiten bij de hulpvraag van het gezin. We kiezen hierbij steeds voor de minst ingrijpende hulpverleningsvorm. Ons aanbod is verschillend per afdeling. Wij zoeken, oplossingsgericht en planmatig, hoe het opvoedkundig proces in het gezin te versterken. Waar mogelijk zetten we ook in op het verbindend werken tussen het gezin en hun netwerk. Onze ondersteuning is steeds tijdelijk met als doel dat het gezin nadien op eigen kracht verder kan. De hulpverlener die het gezin begeleidt, wordt steeds gesteund door een multidisciplinair team.

Als organisatie jeugdhulp neemt vzw Kinderland actief deel aan diverse samenwerkingsverbanden in het werkveld. Wij geloven dat regionale samenwerking en wederzijdse communicatie tussen actoren jeugdhulp een adequaat antwoord kan zijn op de grote toename van jeugdhulpvragen en lange wachttijden. Wij geloven dat wij als organisatie jeugdhulp ook een belangrijke opdracht hebben om de afstand tussen basisvoorzieningen en jeugdhulp te verkleinen en vanuit onze expertise de preventie te versterken. We beschouwen het als onze opdracht om actief deel te nemen aan de Huizen van het Kind, het Perinatale netwerk en het netwerk Zorggarantie.