privacy

Bij elke begeleiding wordt een persoonlijk dossier opgemaakt. Dit dossier is strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim. Gegevens die over het gezin of de minderjarige worden verzameld, worden op een vertrouwelijke en veilige manier behandeld. Wanneer andere professionelen betrokken zijn, kan het voor het hulpverleningsproces belangrijk zijn dat informatie met deze derden wordt gedeeld. Het gezin is hiervan steeds op de hoogte en geeft zijn toestemming. De hulpverlener is transparant over wat en hoe informatie wordt gedeeld. Hierbij zijn de regels van gedeeld beroepsgeheim van toepassing.